I psi trpí na klouby

11.11.2009

V poslední době se o problémech kloubů u psů mluví stále častěji. Klouby lidí i psů jsou velmi zatěžované a není divu, vždyť na ně působí váha celého těla. Stejně jako se u lidí zvyšuje jejich průměrná výška, u psů zase dochází ke zvýšení jejich hmotnosti. Vyšlechtilo se mnoho plemen, jejichž hmotnost je výrazně vyšší, ale i naopak výrazně nižší, než byla hmotnost jejich předchůdců.

 

 

Změny na kloubních chrupavkách

Poškození kloubní chrupavky vzniká postupně od malých drobných defektů po stále se zvětšující, až dochází k úplné destrukci chrupavčité tkáně. Již při drobných poškozeních chrupavky vzniká v kloubu mírný zánět, jehož bolestivost nám nemusí naši společníci dát najevo. Proto je potřeba klást zvláštní důraz na prevenci. Při pokročilejších obtížích se vyskytuje bolest, kterou zvířata dávají najevo neochotou k pohybu. Té předchází obtížné vstávání po delším odpočinku a tzv. ztuhlost kloubů. Psi mají v povaze vyrovnávat se s bolestí bez výrazných projevů. Je-li však hranice, kterou snášejí, překročena, dávají bolest najevo úporným vytím či sténáním. Při těchto projevech bolesti můžeme očekávat velmi pokročilé změny v kloubech a kloubních chrupavkách. V tomto stádiu regenerace chrupavky téměř neprobíhá, přesto výběrem vhodného preparátu můžeme psovi od bolesti pomoci.

Důraz je však třeba klást hlavně na prevenci.

Woykoff > Informační letáky > I psi trpí na klouby